ЯНГИНАХ

1. Хүний яс зэрэг эрхтэн хүчтэй шимшрэн өвдөх - Эмгэг биеийн нь яс, янгинан өвдөж байгаа бололтой байв. дэлгэрэнгүй... янгинатал өвдөх (хүчтэй өвдөх), гар янгинах (гар хүчтэй өвдөх), толгой янгинах (толгой хүчтэй өвдөх) - Ядаж аяга халуун цай ууж, янгинаж байгаа толгойгоо бариулах сан гэж бодов. С.Лочин. Газрын дуун., яс янгинах (яс хүчтэй өвдөх), янгинах хангинах [хоршоо] (яс хүчтэй өвдөх);


2. Юмны эрч хүч нэмэгдэх: янгинатал хөлдөх (маш их хөлдөх), янгинатал хүйтрэх (хүйтний эрч чангарах);
3. Ягштал: янгинатал гүйцэтгэх (ажил хэргийг ягштал гүйцэтгэх), янгинатал хийх (ягштал хийх);
4. Чихэнд эвгүй сонстох; хангинах: янгинах дуу гарах (чихэнд эвгүй дуу гарах) - Дарга нар ийм байдалд сүйрэхээ мэдсэн бололтой дэлгэрэнгүй... ”Утга зохиол урлаг” сонин., янгинах чимээ сонстох (чихэнд эвгүй чимээ сонстох).

янгинатал өвдөх хүчтэй өвдөх
гар янгинах гар хүчтэй өвдөх
толгой янгинах толгой хүчтэй өвдөх
яс янгинах яс хүчтэй өвдөх
янгинах хангинах яс хүчтэй өвдөх
янгинатал хөлдөх маш их хөлдөх
янгинатал хүйтрэх хүйтний эрч чангарах
янгинатал гүйцэтгэх ажил хэргийг ягштал гүйцэтгэх
янгинатал хийх ягштал хийх
янгинах дуу гарах чихэнд эвгүй дуу гарах
янгинах чимээ сонстох чихэнд эвгүй чимээ сонстох