ЯНГУУ I:

ший янгуу (жүжиг), ший янгуу гарах (жүжиг тоглох).

Ижил үг:

ЯНГУУ II

ЯНГУУ III