ЯНГУУЛАХ I

Янгууч зан байдал гаргах, тунирхах.

Ижил үг:

ЯНГУУЛАХ II