ЯНГУУЧ

Яльгүй өвдөхөд тунирхаж, ёолох, эмзэглэх зантай; ялархуу: янгууч хүүхэд (ялархуу зантай хүүхэд), дэлгэрэнгүй...