ЯНДАА

Шингэн болон үйрмэг юмыг хэмжих сав: айргийн яндаа (айраг хэмжих сав), сүүний яндаа дэлгэрэнгүй...