ЯНДАН II

Дохио өгөхөд зориулан дуугаргах механик хоолой: яндан дуугаргах (дуут дохио дуугаргах), дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ЯНДАН I

ЯНДАН III

ЯНДАН IV