ЯНДАХ

1. Яндаа хэмжүүрээр хэмжих: тариа яндах (тариаг яндаагаар хэмжих), эрийг бүү бас, далайг бүү дэлгэрэнгүй... [зүйр цэцэн үг] (бусдыг басамжлах хэрэггүй гэсэн санаа);


2. Саванд юм дүүргэх, утгах: шанагаар ус яндах (шанагаар ус дүүргэх, утгах).

тариа яндах тариаг яндаагаар хэмжих
эрийг бүү бас далайг бүү янд бусдыг басамжлах хэрэггүй гэсэн санаа
шанагаар ус яндах шанагаар ус дүүргэх, утгах