ЯНЖУУР

Цаасанд хуйлж ороосон нэг зүйл тамхи - Аливаа нэг янжуур, хайрцаг чүдэнзтэй аваад өгөөч гээд мөнгө өгөв. дэлгэрэнгүй...