ЯНЗ I

1. Хэлбэр байдал, хэв маяг, овор дүр: янз бүрийн (хэлбэр дүрс, хэв байдал төрөл бүрийн), янз дэлгэрэнгүй... (а. Ямар нэгэн байдал бий болох; б. Байдал нь сайжрах), муудах янз орох (муудсан байдал бий болох), олон янзын (олон төрлийн хэлбэр дүрс, хэв байдал бүхий), янз байдал [хоршоо] (байдал төрх, хэв маяг) - Ядрах янз байдлыг илэрхий үзэх хэрэгтэй. Замлин Сэнчиний намтар оршив., янз дүрэм [хоршоо] (хэв маяг, дүрэм журам) - Үс самнах янз дүрэм гарган хожгор толгойгоо хойш урагш хэд хэдэнтээ маажиж амрав. Ардын аман зохиолын эмхэтгэл., янз зохис [хоршоо] (хэлбэр үзэмж) - Янз зохисыг үзэж яахин дайлалдахыг өөрөө мэд. Замлин Сэнчиний намтар оршив., янз маяг [хоршоо] (хэлбэр донж) - Гэрийн янз маяг хол газраас үзэхүйд бөмбөг уул шиг үзэгдмүй. А.Дашням. Хүрэндэлтийн хүүхэн., үзэмж янз [хоршоо] (юмны хэлбэр маяг), үлгэр янз [хоршоо] (дээл хувцасны загвар), янз хэлбэр [хоршоо] (хэлбэр байдал), янз шинж [хоршоо] (байдал төрх) - Янз шинж нь бүрдсэн чанар нь хүлэг билээ зээ. Монгол ардын уртын дуу., янз ягаа [хоршоо] (хэлбэр дүрс) - Эрвэгэр сэрвэгэр янз ягаа гарган хээлсэн багана тулгуур байна. Б.Ринчен. Гүнж;


2. Юмны үзэмж, гаднах гоёл чимэглэл, хээ: байшингийн янз (байшингийн гоёл чимэглэл), цонхны янз (цонхны чимэглэл), дэлгэрэнгүй...
3. Хүний зан төрх, шинж төлөв - Дандарын тэвчээргүй, тачаангуй байдлыг дооглосон янзаар инээх зуураа Долгорыг ширтэхэд бүсгүйн царай минчийн чихээ дэлгэрэнгүй... С.Лочин. Газрын дуун., янз гаргах (а. Бусдад муу зан ааш гаргах; б. Юманд хээ хуар, зурж, хэлбэр янз оруулах), янзыг нь үзэх (бусдын санаа бодлыг мэдэхээр хөндөж турших), янзын зан гаргах (таагүй, эвгүй зан ааш гаргах) - Дугар ер нь ямар янзын зан гаргадаг хүн бэ? Н.Банзрагч. Зам;

4. Хэвийн байдал: өвчний байдал янзандаа байх (өвчний байдал сайжрах ч үгүй, муудах ч үгүй хэвэндээ байх), хуучин дэлгэрэнгүй... (хуучин байдалдаа);
5. Сонин хачин: янзын амьтан (сонин, хачин амьтан), янзын юм (хачин юм), янзын юм сонсогдох (хачин юм сонсогдох), дэлгэрэнгүй...
6. Төрөл зүйл: янз янзын амьтан (төрөл бүрийн амьтан).

янз бүрийн хэлбэр дүрс, хэв байдал төрөл бүрийн
янз орох а. Ямар нэгэн байдал бий болох; б. Байдал нь сайжрах
муудах янз орох муудсан байдал бий болох
олон янзын олон төрлийн хэлбэр дүрс, хэв байдал бүхий
янз байдал байдал төрх, хэв маяг
янз дүрэм хэв маяг, дүрэм журам
янз зохис хэлбэр үзэмж
янз маяг хэлбэр донж
үзэмж янз юмны хэлбэр маяг
үлгэр янз дээл хувцасны загвар
янз хэлбэр хэлбэр байдал
янз шинж байдал төрх
янз ягаа хэлбэр дүрс
байшингийн янз байшингийн гоёл чимэглэл
цонхны янз цонхны чимэглэл
хаалганы янз гоёл чимэглэл
янз гоёл үзэмж чимэг
янз чимэг чимэг гоёл
янз гаргах а. Бусдад муу зан ааш гаргах; б. Юманд хээ хуар, зурж, хэлбэр янз оруулах
янзыг нь үзэх бусдын санаа бодлыг мэдэхээр хөндөж турших
янзын зан гаргах таагүй, эвгүй зан ааш гаргах
өвчний байдал янзандаа байх өвчний байдал сайжрах ч үгүй, муудах ч үгүй хэвэндээ байх
хуучин янзандаа хуучин байдалдаа
янзын амьтан сонин, хачин амьтан
янзын юм хачин юм
янзын юм сонсогдох хачин юм сонсогдох
янз янзын юм үзэх хачин сонин юм үзэх
янз янзын амьтан төрөл бүрийн амьтан
Ижил үг:

ЯНЗ II

ЯНЗ III: