ЯНЖУУС
/ ургамал /

Модны хальсан дотор ургах нэг зүйл жимс.