ЯНДАШГҮЙ

Хэмжээлшгүй, хэмжиж баршгүй - Бидэнд аз жаргал авчирч өгсөн ахмад үе ард түмэн минь юутай яндашгүй ачтай вэ? дэлгэрэнгүй...