ЯНДАР
/ шашин /

1. Сайн сайхан, энх эсэн, урт наслахын бэлгэдэл болгон шүтээнд өргөсөн хив хадаг: хадаг яндар дэлгэрэнгүй...


2. Есөн тоотой хүж, бамбар хатгах цац.

хадаг яндар сүм дуган зэрэгт зүүсэн олон хадаг самбай
хив яндар шүтээнд өргөх торгомсог нимгэн хадаг