ЯНГУУЛАХ II

Хувцасны гадуур, өнгө болгож дан хувцас өмсөх.

Ижил үг:

ЯНГУУЛАХ I