ЯНГИР III:
/ хөгжим /

янгир товшуур (иш болон биеийн үзүүрт янгир буюу ямаан гөрөөсний толгойн сийлбэртэй, баруун монголын дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ЯНГИР I

ЯНГИР II