ЯНАГЛАХ

1. Бусдаас илүү дотно болгож үзэх, амраглах - Янаглан дурлах, хайрлах, гомдох явдал нь хэнд ч тохиолддог шүү дэлгэрэнгүй... С.Эрдэнэ. Хонгорзул., янаглан дасах (амраглан дасах);


2. Бусдад тэсгэлгүй элэгсэж хайрлах, өршөөх.