ЯНАГЛАЛ

Янаглах үйлийн нэр: янаглал амраглал [хоршоо] (хайрлан дурлах үйлийн нэр) - Янаглал амраглалын дэлгэрэнгүй... Д.Нацагдорж. Од., дурлал янаглал [хоршоо] (амраг хайр).

янаглал амраглал хайрлан дурлах үйлийн нэр
дурлал янаглал амраг хайр