ЯН V:

ян даавуу (хөвөнгөөр нэхэж хийсэн маш нимгэн, зөөлөн бөс бараа).

Ижил үг:

ЯН I:

ЯН II

ЯН III

ЯН IV

ЯН VI:

ЯН VII:

ЯН VIII: