ЗАЙРАН

1. [хуучирсан] Тэнгэрийн зарлигийг заан дамжуулагч хэмээх сахиус;


2. Бөө мөргөлийн арван гурван чанарыг дүүргэсэн эрэгтэй хүн: зайран бөө (арван гурван чанарыг дүүргэсэн эрэгтэй бөө) - Зайран бөө дэлгэрэнгүй... Ц.Дамдинсүрэн. Түүвэр зохиол., бөө зайран [хоршоо] (арван гурван чанарыг дүүргэсэн бөө);

3. Далч мэргэн, далны ясаар төлгө үзэгч;
4. [хуучирсан] Хөнгөжүүлэгч, эх баригч.

зайран бөө арван гурван чанарыг дүүргэсэн эрэгтэй бөө
бөө зайран арван гурван чанарыг дүүргэсэн бөө