ЗАЙРМАГТАЙ I

1. Зайрмаг гурил бүхий;


2. Зайрмаг тогтсон, зайрмагтсан: зайрмагтай ус (нимгэн мөстсөн ус);
3. Мөхөөлдөс бий;
4. Зайртай.

Ижил үг:

ЗАЙРМАГТАЙ II