ЗАЙСАГ

Зай, багтаамж хүсэмтгий - Овоохойгүй байж зайсаг. Ж.Дашдорж. Цэцэн үгийн дэлгэрэнгүй...