ЗАЙТАЙХАН II

Нэлээд заль мэхтэй.

Ижил үг:

ЗАЙТАЙХАН I