ЗАЙЦ

1. Монгол гэрийн туурга хийгээд хаалганы хацрын уулзвар;


2. Монгол гэрийн дээвэр, цаваг хоёрын завсар - Хүүхдийн байрны тотго зайцаар шагайв. Г.Жамъян. Гал атгасан дэлгэрэнгүй...
3. Дээлийн оноо, өмдний захын сэртгэр: зайц гаргасан дээл (оноотой дээл).