ЗАЙЧЛАХ

1. Юм хумыг эмхэлж, хурааж зай завсар гаргах: гэрээ зайчлах (гэрийн дотор зай гаргах), дэлгэрэнгүй...


2. Зай завсрыг сонгон ашиглах, эзлэх: зайчлаад суух (сиймхий зай олж багтан суух), зайчлан хураах (зай завсрыг нь дэлгэрэнгүй...
гэрээ зайчлах гэрийн дотор зай гаргах
зайчлан янзлах эмхэлж цэгцлэн янзлах
зайчлаад суух сиймхий зай олж багтан суух
зайчлан хураах зай завсрыг нь дүүргэх, хоосон зайгаар нь хураах