ЗАЛААЛАХ

1. Юманд залаа хийх: малгайгаа залаалах (малгайдаа залаа хадах), тугаа залаалах дэлгэрэнгүй...


2. Залаа бий болох, залаа ургах: эрдэнэ шишийн түрүү залаалах (эрдэнэ шишийн түрүү боловсорч гүйцэх).

малгайгаа залаалах малгайдаа залаа хадах
тугаа залаалах тугандаа залаа хадах
эрдэнэ шишийн түрүү залаалах эрдэнэ шишийн түрүү боловсорч гүйцэх