ЗАЛАГДАХ I

1. Залах үйлийн үр дүнд гажуу муруй, тахир зүйл тэгшрэх - Уурганы бургас сайхан залагдаад наахад саадгүй дэлгэрэнгүй... Яриа;


2. Унаа хөсөг, машин тэрэгний жолоо залсан зүгт хандах;
3. [шилжсэн] Хүний буруу хазгай явдал үйл бусдын нөлөө, тус дэмээр засрах.

Ижил үг:

ЗАЛАГДАХ II