ЗАЛАЙД

Өвөр монголын Хянган аймагт оршин суух монгол ястан.