ЗАЛАХ I

1. Гажуу муруй, тахир зүйлийг цэх шулуун болгох, тэгшлэх: уурганы үзүүр залах (уурганы үзүүр дэлгэрэнгүй...


2. Чиглүүлэх, удирдан явуулах, жолоодох: машин залах (машин барих), онгоц залах (онгоц жолоодох), жолоо дэлгэрэнгүй... (жолоо залах, жолоо чиглүүлэх);

3. [шилжсэн] Буруу хазгайг засаж залруулах, тэгшитгэх - Хүн ер нь буруугаа хурдан л засаж залах нь чухаг юм даа. Д.Мягмар. Уянгын туужууд.

уурганы үзүүр залах уурганы үзүүр тэгшлэх
сумаа залах сум засах
машин залах машин барих
онгоц залах онгоц жолоодох
жолоо залах жолоо залах, жолоо чиглүүлэх
Ижил үг:

ЗАЛАХ II

ЗАЛАХ III

ЗАЛАХ IV

Худлаа ярих

Зочин 2015-11-24 10:39:24