ЗАЛАМ

1. Овооны оройд хатгасан бургас; овоо тахихдаа оройд нь залам болгож бургас хатгадаг нь монголчуудын уламжлалт зан үйл дэлгэрэнгүй...


2. Бөөгийн онгод тайх цагт модонд өлгөх өнгийн бүс, хив хадаг, цаас - Залрахуйд удирдагч залам өлгөв. Гурван дэлгэрэнгүй...
3. Бөөгийн хэнгэрэг, дохиур, туг хиурт уях бүч: залам гаргах (таван зүйлийн өнгөт цаасыг зурвас зурвас хайчилж бургасанд дүүрэн дэлгэрэнгүй...
овоо залам их овоо
залам гаргах таван зүйлийн өнгөт цаасыг зурвас зурвас хайчилж бургасанд дүүрэн наалдуулж хэнгэрэг дэлдэн зуурд хүргэх