ЗАЛАМГАЙ

Загасны шанаа дахь амьсгалах эрхтэн, усанд ууссан хүчилтөрөгчөөр амьсгалахад зохиолдсон эрхтэн; олонх нь өдлөг, дэлгэрэнгүй...