ЗАЛАН
/ хуучирсан /

1. Манжийн үеийн монгол хошуудыг захирах зүүн гарын түшмэлийн дөрөвдүгээр зэргийн тушаал, цол хэргэм; нэг залан дэлгэрэнгүй...


2. Цэргийн нэг анги; нэг хошуунд хоёр залан цэрэг байжээ.

залан занги залан эзэн
залан эзэн манжийн Нурхач баатрын байгуулсан найман хошууны дүрэм дэх хошуу ноёны дараах түшмэлийн зэрэг