ЗАЛАЛТ

Залах үйлийн үр дүнг заасан нэр; залах явдал - Зандан гэдэг мод, залалт үгүй шулуухан, залуугийн дэлгэрэнгүй... Монгол ардын дуу., бөмбөг залалт (бөмбөг эзэмшилт), модны залалт (модыг тэгшитгэн шулуутгасан байдал), сор залалт (сор шатаан хийсгэх зан үйл) - Энэ удаагийн сор залалт өнөөдрийн гурав дахь нь гэнэ. Г.Батаа нар. Онцгой даалгавартан.

бөмбөг залалт бөмбөг эзэмшилт
модны залалт модыг тэгшитгэн шулуутгасан байдал
сор залалт сор шатаан хийсгэх зан үйл