ЗАЛАГЧ I

Залах үйлийн эзэн; залах үүрэгтэй зүйл: жолоо залагч (жолоо мушгигч, удирдан чиглүүлэгч) - дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ЗАЛАГЧ II