ЗАЛАГЧ II

1. Эрхэм хүнийг урин ирүүлэгч;


2. Ховор нандин зүйлийг тээн авч ирэгч.

Ижил үг:

ЗАЛАГЧ I