ЗАЛААТАЙ

Залаа бүхий - Хар залаатай гурван сэрээтэй жанжин туг залав. Л.Түдэв. Уулын дэлгэрэнгүй...