ЗАЛАА III
/ ургамал /

Шулуун сортой жижиг түрүү нь ногоовтор, хүрэн бор болж хувирдаг олон наст өвс; зэрлэг арвай.

Ижил үг:

ЗАЛАА I

ЗАЛАА II