ЗАЙЦАХ

1. Нааш цааш сэлгүүцэн явах: зайцан алхах (займчин алхах), зайцан явах (сэлгүүцэн дэлгэрэнгүй...


2. Бие биеэсээ зайлж холдох, юмнаас хол хөндий болох - Янаг амрагийн хэлхээ холбооноос зайцан явах хүн бараг үгүй. дэлгэрэнгүй...
3. Зайчлах.

зайцан алхах займчин алхах
зайцан явах сэлгүүцэн явах