ЗАЙТАЙХАН I

Нэлээд зайтай, холхон - Эргүүлээс нэлээд зайтайхан хэвтлээ. Н.Банзрагч. дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ЗАЙТАЙХАН II