ЗАЙТМАЛ
/ хуучирсан /

Авгай хүний самнасан үсний хагалаа.