ЗАЙТАЙ III

1. Зальтай мэхтэй, овсгоотой, сүйхээтэй хүн: зайтай толгой (сүйхээтэй хүн), зайтай дэлгэрэнгүй... (хэрийн юмыг аргалах арга ухаан ихтэй хүн) - Ах чинь ч зайтай хүн дээ. “Цог” сэтгүүл., зайтай эр (зальтай овсгоотой хүн) - Манай Дамба ч зайтай төрсөн аавын хүү дээ. Нэг л мэдэхэд өвгөн даргыг өвдөг дороо сөгтгөчихсөн байх биз. Ж.Бямбаа. Их аяныхан;


2. Дотно бус: зайтай болох (хөндийрөх).

зайтай толгой сүйхээтэй хүн
зайтай хүн хэрийн юмыг аргалах арга ухаан ихтэй хүн
зайтай эр зальтай овсгоотой хүн
зайтай болох хөндийрөх
Ижил үг:

ЗАЙТАЙ I

ЗАЙТАЙ II