ЗАЙТАЙ I

1. Хоёр юм хоорондоо алс хол: зайтай байх (алсхан байх), зайтай газар (хол газар) - дэлгэрэнгүй...


2. Аливаа юмны өргөн, их багтаамжтай: зайтай байшин (чөлөө ихтэй байшин), зайтай гэр (уужуу гэр), зайтай дэлгэрэнгүй... (уужим сэлүүн хашаа) - Уудам зайтай хашаагаа умгар жаахан болголоо. С.Дашдэндэв. Гурван айл;

3. Зав чөлөөтэй, хугацаатай - Тэднийг манайд иртэл нэлээд зайтай байна. И.Дамбажав. Монгол үгийн дээж;
4. Яв цав нийлээгүй, завсартай;
5. Юмны ялгаа бүхий - Түүний хүсэл, Дэжидийн шунал хоёр газар тэнгэр шиг зайтай. “Үнэн” дэлгэрэнгүй...

зайтай байх алсхан байх
зайтай газар хол газар
зайтай байшин чөлөө ихтэй байшин
зайтай гэр уужуу гэр
зайтай хашаа уужим сэлүүн хашаа
Ижил үг:

ЗАЙТАЙ II

ЗАЙТАЙ III