ТООХУУ

Үхрийн элдсэн арьсан таваг, эсгий оймс, элдсэн суран цараг, уяа зэргээс бүрддэг торгууд гутал - Толгойгоо цагаан дэлгэрэнгүй... Б.Бааст. Хяруу унасан цагаар., тоохууны гөвдрүү (урд талын хумьж уясан хэсэг).