ЗАЙТАЙ II

1. Зарим нэгэн язгуур махбод бүхий;


2. Цахилгааны бичил эх үүсгэвэр, тэжээл бүхий;
3. Зайлшгүй шаардлагатай найрлага, хольц бий: сайн зайтай эм (найрлага сайтай эм).

Ижил үг:

ЗАЙТАЙ I

ЗАЙТАЙ III