ЗАЙСХИЙХ

1. Ойх зайлах, холхон болох - Манайх мал олонтой болохоор айлуудаас зайсхийж буулаа. И.Дамбажав. Монгол үгийн дээж;


2. Бага зэрэг зай тавьж өгөх.