ЗАЙРТАХ

Зайртай болох, зайр бий болж тогтох, зайр гүйх: ус зайртах (ус зайрмагтах) - Харлан цоохортсон дэлгэрэнгүй... М.Дэмчигжав. Мэдээ хүргэгч Дампил.