ЗАЙРМАГ I

1. Бага зэрэг ус, тос хийн хутгаж багсарсан гурил: гурилын зайрмаг (гурилын багсармал);


2. Дутуу хөлдсөн юм; зайрмаг суух (мөстөж эхлэх);
3. Мөхөөлдөс: сүүн зайрмаг (сүүн мөхөөлдөс), цөцгийтэй зайрмаг (цөцгийтэй мөхөөлдөс);
4. Зайр.

гурилын зайрмаг гурилын багсармал
зайрмаг суух мөстөж эхлэх
сүүн зайрмаг сүүн мөхөөлдөс
цөцгийтэй зайрмаг цөцгийтэй мөхөөлдөс
Ижил үг:

ЗАЙРМАГ II