ЦААНА

1. Ярьж буй зүйлийн ард, даван өнгөрөөд ард нь байгаа, чанад: байшингийн цаана (байшингийн цаад дэлгэрэнгүй...


2. Ойр биш, хол: цаана байгаа (хол байгаа), хэдэн жилийн цаана (хэдэн жилийн хойно).

байшингийн цаана байшингийн цаад талд
уулын цаана уулын чанад
цаана наана

а. Юмны ард урд хоёр тал; б. Хол, ойр

наана цаана болгох а. Нааш цааш нь хөдөлгөх, тавих; б. Эмхлэн янзлах, хэрэг явдлыг аятайхнаар зохицуулах
наана цаана гэлцэх хоорондоо маргалдах, хэрэлдэх
наана цаана болох

ихэд сандрах, самгардах

наана цааныг бодохгүй юмны учир начрыг тунгаахгүй, бодлогогүй байдал
цаана нааныг мэдэх учрыг мэдэх
наана цаанагүй илүү дутуу зангүй
цаана байгаа хол байгаа
хэдэн жилийн цаана хэдэн жилийн хойно
цаанатай наанатай явах

хүнтэй эвтэй байх, эв зүйгээ ололцон явах