ЦААНАДАХ

1. Хэтэрхий цаана байх: байвал зохих хэмжээнээс цааш байх: цаанадаж харагдах (юм хэтэрхий холдож дэлгэрэнгүй...


2. Цаг хугацааны хувьд удах, сунжрах: цаанадахдаа (хамгийн их удахдаа) - Би цаанадахдаа сар болоод ирнэ. дэлгэрэнгүй...

цаанадаж харагдах юм хэтэрхий холдож харагдах
цаанадахдаа хамгийн их удахдаа