ЦААРГАЛАЛГҮЙ

Цааргалал байхгүй, татгалзалгүй, дургүйцэлгүй.