ЦААСАРХАГ

1. Цаас элбэгтэй;


2. Цаас шиг байдалтай.