ЦААТАЙ II:

цаатай наатай (а. Наанатай цаанатай; б. Цаана нь байгаа, наана байгаа) - Цаатай байгаа номоо дэлгэрэнгүй... Яриа.

Ижил үг:

ЦААТАЙ I